Lipcowa Telekonferencja Intergrupy DDA/DDD

Spotkania naszej Intergrupy odbywają się online. Spotykamy sie w każdy pierwszy Poniedziałek miesiaca. W spotkaniu może brać każdy członek wspólnoty, prawo do głosowania mają mandatariusze grup oraz słuzebni Intergrupy , […]

Sierpniowa Telekonferencja Intergrupy DDA/DDD.

Spotkania naszej Intergrupy odbywają się online. Spotykamy sie w każdy pierwszy Poniedziałek miesiaca. W spotkaniu może brać każdy członek wspólnoty, prawo do głosowania mają mandatariusze grup oraz słuzebni Intergrupy , […]

Wrześniowa Telekonferencja Intergrupy DDA/DDD

Spotkania naszej Intergrupy odbywają się online. Spotykamy sie w każdy pierwszy Poniedziałek miesiaca. W spotkaniu może brać każdy członek wspólnoty, prawo do głosowania mają mandatariusze grup oraz słuzebni Intergrupy , […]

Październikowa Telekonferencja Intergrupy DDA/DDD.

Spotkania naszej Intergrupy odbywają się online. Spotykamy sie w każdy pierwszy Poniedziałek miesiaca. W spotkaniu może brać każdy członek wspólnoty, prawo do głosowania mają mandatariusze grup oraz słuzebni Intergrupy , […]